Du kanske inte vet att många människor idag sitter och väntar på en revolution som verkar vara alldeles runt hörnet: 3D-skrivaren. Idag är teknologin tillgänglig, men ännu har denna geniala uppfinning inte nått till alla de hörn av samhället där den skulle kunna göra nytta. Varje dag hittar man nya sätt att använda dessa skrivare, och vem vet vad vi kommer printa om bara något år? Med 3D-skrivare kan man med hjälp av ett program på en dator designa en produkt som sedan printas i något material (oftast någon form av plast). T.ex. kan du designa en visselpipa i programmet, och sedan skriva ut den på en kort stund. Detta ger människor förmågan att producera varor de tidigare varit tvungna att köpa av någon annan, eller forma nya produkter med en väldigt hög precision. Om tio år kanske du kommer printa dina egna spikar istället för att köpa dem; du kanske kommer printa dina kläder, proteser och till och med din mat.

Skriva ut mat?

De tidigaste 3D-skrivarna utvecklades redan under 1980-talet och processen förfinades under de följande årtiondena. Idag har 3D-skrivare blivit komplicerade och precisa instrument, och utvecklingen är ännu i full gång. Till exempel har man insett att det går att använda 3D-skrivaren till att printa mat. Hittills kan man bara göra detta med enklare varor så som pasta. 3D-skrivaren blandar ihop pastan och formar den sedan efter din design. Maskinen blandar inte ihop eller tillagar någon mat, utan formar bara mat i puréform till en solid och bestämd form; det hela kan liknas vid att spritsa. Detta gör maten mer attraktiv, och kan därför vara användbart för att höja aptiten och viljan att äta hos till exempel barn. Vad som är ännu bättre är att eftersom 3D-skriven kan anpassa konsistensen för maten kan äldre som har svårt att tugga få vilken mat som helst serverad i en konsistens personen klarar av att tugga (eller dricka). 3D-skrivare har på detta sätt redan börjat hjälpa människor, och detta är bara ett exempel på hur denna teknologi kan användas medicinskt.

3D-skrivaren i framtiden

3D-skrivare används redan idag till att producera specialanpassade proteser av enklare slag. I framtiden är det sannolikt att du kan ersätta en arm med en 3D-printad protes som designats för att exakt passa dig. Så 3D-teknologin kan alltså användas till att forma billiga och skräddarsydda proteser till människor i behov. Du kanske bör börja leta efter någonstans där du kan samla lån, så du också kan köpa en 3D-skrivare när tiden är rätt. För bara några årtionden sedan verkade detta ligga långt långt fram i tiden, men idag väntar vi på explosionen. Så fort denna teknologi blir bättre, billigare och mer tillgänglig så är det sannolikt att vi alla kommer behöva anpassa oss till ännu en enorm förändring i vårt samhälle. Och som alltid kommer en lång rad frågor – både positiva och negativa: vilka nya möjligheter kommer 3D-teknologin ge oss, och vilka nya hot kommer denna teknologi utgöra? Men det får vi nog reda på om inte alltför länge.