3d-skrivare och CAD/CAM system är en viktig pusselbit idag för industrin företag som tillverkar olika produkter. Tekniken har sina rötter från tidigt 90-tal och har framförallt haft betydelse för att få ut produkter smidigare på marknaden. Det finns idag en stort växande applikationsområde för tekniken och allt fler blir allt kreativare för vad 3D-skrivare och CAD/CAM-system går att ha användning för.

Fordon och flyget

Fordons- och flygindustrin har stor nytta av 3D-skrivare i det större formatet som billigt kan göra olika modeller och verktyg, samt även helt färdiga slutprodukter. Konstruktörerna har numera ett kraftfullt verktyg i full skala som kan göra mer tidskrävande arbeten hanterbara och minsak ned alla små grundstötningar i produktionslinjen. Tack vara 3D-tekniken kan flyget få fram nya innovativa delar, vilka kan användas direkt. En Anna stor fördel är lagerkostnader som kan minska när delar istället “skrivs ut” istället för att samla damm på platskrävande hyllor. Även mindre företag har stor nytta av den nya tekniken och ett sätt att finansiera en sådan teknikinvesterin är att exempelvis använda företagskredit. Det är dock smart att välja en företagskredit utan startavgift om man ska få en bra inledning på finansieringen.

Skolverksamhet

Numera har 3D-tekniken också blivit aktuell för skolans värld och det finns en obegränsad mängd områden där lärare och elever kan ha nytta av tekniken. Det är bara den kreativa fantasin som kan sätta gränserna inom ämnenera naturvetenskap, matematik och konst. Det finns undersökningar som visar att tekniken kan underlätta inlärningsprocessen för många elever. En fråga som väcks är om det är ekonomiskt möjligt för skolor att ha 3D-tekniken på plats, men den går även att dela mellan flera olika upptagningsområden.

Arkitektur och träindustrin

Med 3D-teknik finns en bra möjlighet att kunna gestalta idéer på ett verklighetstroget sätt och snabbt skapa full kontroll över ett större byggnadsprojekt. Arkitekter kan redan i ett tidigt stadium ta fram bra modeller genom en knapptryckning. Ett av de större problemen när byggnadsprojekt framskrider är misstolkningar och missförstånd och bra modeller minskar den risken betydligt. Även träindustrin har visat ett stort intresse för 3D-tekniken och den nyare CAD-systemen för att få en bättre plattform, när beställare villa ha fram olika produkter gjorda av trä. Att enkelt kunna få fram trädetaljer i 3D, underlättar beställningsprocessen och förkortar väntetiden.

Sjukvården

Ett av de mer betydande områdena där 3D-utskrifter kommer ha en stark påverkan är sjukvården. Försök pågår redan med att skriva ut produkter av organiskt material. Israeliska forskare försöker nu skriva ut ett fungerande hjärta med 3D-printer. Hjärtat är ännu inte full skala men har redan alla fungerande delar. I framtiden hoppas man tekniken ska råda bot på den organbrist som råder över världen, men framtiden får utvisa hur fort det området går framåt.