Archicad är ett CAD-program särskilt avsett för arkitekter, som räknas in i gruppen BIM-applikationer. BIM står för engelskans Building Information Model, eller på svenska Byggnadsinformationsmodellering, vilket innebär att man skapar en 3D-modell i en byggprocess med syfte att kunna projektera och visualisera på ett mer effektivt sätt. Målet med en sådan modell är ofta också att kunna samla all information om byggnaden, processerna och de beslut om byggnaden som fattats.

Utvecklaren bakom Archicad är ett företag som heter Graphisoft, som har sitt huvudkontor i Ungern. Deras återförsäljare finns dock över hela världen, däribland Sverige. Företaget började utveckla programmet i Ungern år 1982, då för den ursprungliga Apple Macintosh. Lanseringen av programmet skedde fem år efter att man börjat jobba med att utveckla det, år 1987. Vissa kallade då Archicad för den första implementeringen av BIM, och programmet har också erkänts av vissa som det första CAD-programmet på en persondator som kan skapa modeller i både 2D och 3D. Idag finns versioner av programmet som är kompatibla med både Mac OS X och Microsoft Windows. Den senaste versionen av programmet är Archicad 18, och det har ungefär 120 000 användare.Macintosh_128k_transparency

När man bygger upp en modell i Archicad använder man sig av väggar, bjälklag, pelare och tak. Om man sedan vill förfina modellen med exempelvis dörrar och fönster (vilket oftast är fallet) kan man ladda in ett objektbibliotek, som brukar bestå av de olika filformat som stöds av Archicad. De vanligaste objekten som man har användning för enligt svensk standard finns oftast tillgängliga redan från att man startar programmet, men om man har behov av ett objekt som inte finns förinstallerat kan man ladda in det i efterhand. Modellering i Archicad kan ske både i 2D och 3D, och när man gör en ändring i den ena vyn uppdateras den andra automatiskt.

Precis som Archicad kan hjälpa de som vill skapa ritningar och modeller i 3D, finns det program och plattformar som kan hjälpa de som vill skapa appar till mobiltelefoner och läsplattor. En effektiv plattform för just utveckling av appar finns på Aquro.se, som kan effektivisera utvecklingsprocessen och göra den snabbare.