• CAD inom arkitektur

  CAD inom arkitektur

  CAD är en förkortning för computer assisted design. Ofta syftar de på särskilda program som gör det enklare att göra ritningar på en dator. Denna typ av programvara har varit väldigt populär i flera decennier […]

   
 • Archicad

  Archicad

  Archicad är ett CAD-program särskilt avsett för arkitekter, som räknas in i gruppen BIM-applikationer. BIM står för engelskans Building Information Model, eller på svenska Byggnadsinformationsmodellering, vilket innebär att man skapar en 3D-modell i en byggprocess […]

   
 • AutoCAD

  AutoCAD

  AutoCAD är ett av de vanligaste programmen för CAD, computer aided design. Det kan användas för att skapa ritningar i både 2D och 3D, och finns idag tillgängligt för både Microsoft Windows och Macintosh. Tidigare […]

   
 • Pierre Bézier och UNISURF

  Pierre Bézier och UNISURF

  CAD (computer-aided design) och CAM (computer-aided manufacturing) användes för första gången i kommersiella sammanhang i biltillverkningsindustrin och flygtillverkningsindustrin. En av pionjärerna på detta område var Pierre Bézier, som utvecklade ett kombinerat CAD- och CAM-program för […]

   
 • Vad är CAD?

  Vad är CAD?

  CAD står för Computer-Aided Design, vilket ibland (även om det är ovanligt) också kallas för CADD, Computer-Assisted Drafting and Design. Begreppet omfattar alla sätt på vilka man använder datorsystem som hjälp när man skapar, ändrar, […]

   
 • 3d-skrivare

  SONY DSC

  3d-skrivare används vid friformsframställning, FFF. Föremål tillverkas genom att skikt för skikt byggs upp. Data för hur det ska ske kommer direkt från CAD-data, datortomograf eller 3d-modeller. Ni för tiden finns det prisvärda 3d-skrivare för […]

   
 • Utbildning till CAD-konstruktör

  Utsikterna att få jobb som CAD-konstruktör ser ljusa ut. Går man en utbildning via Yrkeshögskolan är möjligheten till anställning stor eftersom utbildningen är utvecklad i samarbete med företag. Utbildningen ges då företagen i respektive yrkeshögskolas […]

   
 
 
 
 
 
 
morning