Dagens samhälle blir allt mer digitaliserat. Alla branscher upplever förändring även om det kan vara mer på vissa ställen och mindre på andra. Självkörande bilar, drönare, robotar som tar över människors jobb är bara några få exempel på utvecklingen. En bransch som varit väldigt bra på att effektivisera förr var industrier som anammade löpande band principen. Ett tag har det stått still i utvecklingen efter att maskiner tagit över jobben som människor gjort. Det var omdiskuterat om det verkligen fanns mer som kunde effektiviseras och idag finns det faktiskt ny teknik på det här området igen. Tidigare har man varit tvungen att ta stickprov för hand. Det här gör man för att se om maskinerna producerar den tänkta produkten på rätt sätt. Man mäter, väger och kollar specifika detaljer för att avgöra om alla produkter i samma produktion håller samma standard. Det här förutsätter att man tar stickprov regelbundet. Nu finns det dock maskiner som kan göra även det här jobbet.

Kontrollera att allt blir som det ska

Låt oss säga att projektet har en budget på 10 miljoner kronor och ska producera en viss kvantitet identiska varor på en viss tid. Det är inte svårt att inse att det vore smidigare att låta en robot eller maskin checka alla produkterna i realtid under produktionen istället för att man för hand skulle behöva gå igenom alla produkter efterhand. Faktum är att om man programmerar en algoritm för att mäta och väga alla enheter så är det högre sannolikhet att detta program har bättre koll än vad en människa kan skåda med blotta ögat. Till exempel om man tar ett stickprov så måste man gå igenom en hel lista över saker att stämma av, medan en dator gör det snabbt och enkelt på bara några sekunder utan att bli trött och tappa intresset efter 100.000 kontroller. Det som har skett är att man har digitaliserat mätteknik. I dagsläget används den här tekniken främst inom fordonsbranschen men är absolut något som experterna tror kommer revolutionera nästintill alla branscher. Framtiden är här.

3D modeller jämförs med CAD-ritning

Det som händer när man digitaliserar mättekniken är att man sätter upp ett antal kameror i olika vinklar i produktionen. Dessa skapar en 3D modell som med hjälp av en programvara jämför produkten på bandet med den CAD-ritning som ligger till grund för produktionen. Allt detta sker på bara någon sekund och skulle det visa sig att något är fel med produkterna så varnar maskinerna produktionspersonalen. Den här tekniken går att applicera på många andra branscher. Tält, sängar, leksaker, redskap, vapen och fordon är bara några få exempel på vad som skulle kunna produceras mer effektivt. Eftersom hela processen blir mer digitaliserad finns det även möjlighet att enkelt ändra produktionen med hjälp av 3D modellering. Man kan använda sig av datorer för att göra produkterna mer kostnadseffektiva till exempel samtidigt som man kan minska på kostnaderna för personal. Många är oroliga över att tekniken ska sno alla jobben, med det menar experterna är en obefogad oro. Människor kommer alltid behövas men maskinerna ger oss möjlighet att fokusera på andra saker.