CAD (computer-aided design) och CAM (computer-aided manufacturing) användes för första gången i kommersiella sammanhang i biltillverkningsindustrin och flygtillverkningsindustrin. En av pionjärerna på detta område var Pierre Bézier, som utvecklade ett kombinerat CAD- och CAM-program för att designa och skapa bilchassin åt Renault. Programmet hette UNISURF, och från att Bézier utvecklade programmet år 1968 tog det sju år innan det var i fullt bruk hos biltillverkaren. Framåt millennieskiftet (då Bézier också dog, år 1999) använde sig runt 1 500 anställda på Renault av Béziers program för att designa och tillverka bilar.

Bézier föddes år 1910 i Paris i Frankrike. Han var den tredje generationen i sin familj som blev ingenjör, då han tog examen i maskinteknik vid École nationale supérieure d’arts et métiers år 1930. Ett år senare tog han ytterligare en examen i elektroteknik vid École supérieure d’électricité, och långt senare i livet, år 1977, doktorerade han i matematik vid Pierre-and-Marie-Curie University. Mellan sin examen i elektroteknik och sin doktorsexamen arbetade Bézier för Renault, från år 1933 till år 1975. Samtidigt som han arbetade i bilindustrin fortsatte han dock att ha en högt uppsatt position inom den akademiska världen, och skrev flera böcker och avhandlingar under sin livstid. Han var också en av de första rådgivande redaktörerna på magasinet Computer-Aided Design.1280px-P1000874_Paris_XIII_Boulevard_de_l'Hopital_ENSAM_reductwk

Bézier började sin 42 år långa karriär på Renault relativt långt ner på hierarkin, men arbetade sig successivt uppåt, och blev så småningom chef för sin avdelning. Under andra världskriget satt han fängslad, men använde tiden till att förbättra och effektivisera produktionen av bildelar. Efter kriget, år 1960, blev han den högst ansvariga för den tekniska utvecklingen på Renault, och som vi vet var det under denna period som han skulle utveckla UNISURF, det program som förändrade biltillverkningsindustrin inte bara för Renault, utan så småningom för hela världen.

Om du själv arbetar på ett IT-projekt som du tror kommer att få lika stort inflytande som Béziers UNISURF, och har chans att bli mycket framgångsrikt, men du behöver finanser för att ha tid att jobba på ditt projekt, kan det vara värt att låna pengar för att få det färdigt. Se bara till att jämföra bankernas villkor först på Advisa.