Är du bekant med Computor-Aided-Design? Använder du elektronisk signering?

E-signering är säkrare än traditionell signering. Den kan användas tillsammans med e-legitimationen och är mycket svårare att förfalska än en traditionell namnteckning. Dessutom innehåller e-signeringen data som gör att spårbarheten ökar. Att signeringen är äkta kan snabbt valideras, även av tredje part.

Avtalet i retur på minuter

E-signering är inte bara säkert, det är supersnabbt och juridiskt bindande . På bara några minuter kan du både sända iväg ett avtal, få det signerat och returnerat. Du hjälper miljön genom att minska pappersmängden och du sänker dina egna kostnader. En manuell process för att skriva under ett avtal är både tidskrävande och omständligt. Att gå mot att bli papperslösa borde vara ett naturligt steg för alla företag.

Smarta avtal med CAD-tjänst Precisely

Det finns flera företag som kan tillhandahålla e-signering separat eller som en del av ett digitaliserat kontor. Ett företag som har mycket smidiga e-tjänster är https://precisely.se/sv/ – här finns bland annat en attraktiv plattform som bildar en komplett lösning för företagets totala avtalsbehov. Ett obegränsat antal e-signaturer ingår i en automatiserad avtalshanteringsplattform. Det är en smart tjänst som är mycket pålitlig och långt säkrare än en handskakning. Dessutom är Precisely specialister på att designa elektroniska flöden till alla kontorsdelar på företaget och har flertalet attraktiva tjänster.

Miljövänliga elektroniska flöden

Samtidigt som du snabbt får kontroll över avtalssigneringen behåller du kontroll över verksamheten. Detta är oftast lättare med smarta digitala system. Företagets flöden blir miljövänliga och man sparar tid. Precisely har skapat en mycket snabb CAD-lösning, en e-signeringstjänst som både är automatiserad och juridiskt bindande utan att lämna samma plattform. Du missar heller inte signeringar om det finns flera dokument – programmet håller reda på att alla dokument är signerade och berörda avdelningar är uppdaterade på avtalets status. Samtliga parter har insikt i avtalets livscykel, och om någon dröjer med signeringen.

Förhindrar manipulation

IP-adressen tidsstämplas under avtalets resa. Precisely använder hash-teknik, vilket innebär att det inte går att manipulera avtalsprocessen. I historiken över transaktionerna finns avsändarinformation och tidsstämplarna samlade så att legaliteten kan säkerställas. Detta är en trygghet som aldrig kan erbjudas vid signering med papper och penna.

Juridiskt bindande signering

Ofta debatteras giltigheten för digitala signeringar. Är de juridiskt bindande? Är det riskabelt? Risken att en e-signering kan manipuleras är betydligt mindre än en fysisk signering på papper. Om du önskar en tryggare vardag på ditt företag är e-signering att föredra. E-signeringen är juridiskt bindande, men det finns några få undantag. Det vill säga, digital signering är juridiskt bindande i de flesta länder i världen, endast ett fåtal står ännu utanför.