Det finns ett flertal program på marknaden för att skapa 3D-modeller. SketchUp är ett av dem som möjliggör det på ett relativt enkelt sätt. SketchUp finns för Windows och Mac OS X.

 

SketchUp – användarvänligt
Det anses att SketchUp är ett användarvänligt program för 3D-modellering. Användarvänligheten är på bekostnad av viss funktionalitet som finns i andra mer avancerade 3D-applikationer och CAD-program. Fast, som sagt, det är användarvänligt och relativt lätt att lära sig. Det går att uppgradera till google sketchup pro och då får man ytterligare några funktioner. Använder man sig av de senare versionerna av Sketchup har man möjligheten att integrera externa renderingsprogramvaror. Då kan man skapa riktigt verklighetsnära bilder.

Genom att gå en excel-kurs kan man skapa en förteckning över sina 3D-modeller. Om man är riktigt produktiv kan man till och med behöva skapa en databas för att hålla ordning på de objekt man skapat.

 

Börja rita
Efter att ha laddat ned programmet och öppnat det är det bara att sätta igång att rita linjer och former. Stretcha, kopiera, rotera och färglägg. Genom att trycka och dra på olika ytor förvandlas de till 3D- former. Gör vad du vill. De ritningar du skapar kan användas för 3D-utskrift. Efter ett tag, då du har fått en inblick i hur programmet fungerar är du snart igång på riktigt. Riktigt produktiv inom några timmar. Gäller kanske främst för de som redan har datorvana.

 

Google 3D Warehouse
Den som gjort 3D-modeller i Sketchup kan ladda upp dem på webbplatsen Google 3D Warehouse. Byggnader som geotaggats, kan efter godkännande av Google, få lagras som 3D-byggnader i Google Earth.

 

Google äger rättigheterna
Google köpte rättigheterna till programmet år 2006. Då rättigheterna till programmets säkrats av Google, skapade de en gratisversion. Modeller som är skapade i enlighet med deras version är kompatibla med Google Earth. Något som kan vara positivt vid husbyggen exempelvis då den i SketchUp ritade byggnaden kan placeras ut på just den tomt som den ska byggas på. Det medger en att det går att utvärdera hur tomten bäst utnyttjas genom att ändra placeringen av den ritade byggnaden.