Om du är intresserad av ett starta eget företag och få mer frihet i livet, är ett företag inom CAD ett mycket bra val. Vad ska du tänka på om du ska starta eget företag och lyckas som CAD:are?

CAD – Computer-aided design

CAD är en bransch som växer och som är en viktig del av vårt digitala samhälle. Det finns många olika slags jobb som du kan utföra, både för stora företag och mindre kunder. Att rita och designa saker med en dator är en kunskap som ger dig stora möjligheter, vare sig du vill arbeta i Sverige eller utomlands.

Marknadsanalys

För att starta ett CAD-företag bör du först ha gått en adekvat CAD-utbildning på en yrkeshögskola. Det underlättar alltid att ha papper, ett bevis, på din kunskap, särskilt om du ska starta egen firma. Det som dock är mycket bra med just CAD, är att du kan jobba från vilken plats som helst. Om du bor i norra Lappland eller på Gotland, så kan du utbilda dig på distans och starta eget – utan att behöva flytta. Innan du startar ditt företag bör du göra en marknadsanalys för att ta reda på var det finns kunder. Ska du satsa på stora företag eller på mindre kunder? Finns det någon ny kundkrets som behöver CAD-ritare? Ett tips för att kunna göra en bra marknadsanalys är att använda marknadsundersökningar från Questback för att ta reda på hur marknaden ser ut och vad dina blivande kunder saknar. Som företagare är det också klokt att använda marknadsundersökningar för att ta reda på vad dina kunder tycker om ditt företag och vad de behöver. När du gör din marknadsanalys bör du också tänka över ifall du ska arbeta tillsammans med andra företagare, eller bara driva eget företag.

Driva företag

Det kräver mycket tid, kunskap och engagemang för att driva ett företag. Ibland kan det vara klokt att starta företaget medan du fortfarande har en anställning, och jobba upp en kundkrets under tiden. Det är dock enkelt att juridiskt starta ett företag i Sverige: du ansöker om f-skattsedel på Skatteverkets hemsida, och kan inom ett par veckor börja som företagare.

För att lyckas med ditt CAD-företag måste du också marknadsföra dig. Ju tidigare du börjar med marknadsföring, desto större chanser har du att verkligen växa och få kunder. När du arbetar med marknadsföring bör du noggrant tänka igenom vilka dina kunder är och rikta reklamen mot dem. Mycket av reklamen idag finns på nätet, och att allmänt starta en kampanj mot “alla” är oftast bara att kasta pengarna i sjön. Börja med att identifiera dina kunder, t.ex. byggföretag, och rikta sedan marknadsföringen mot dem. Det tar lång tid att bygga upp ett företag, men det kan både ge dig bättre ekonomi och mer frihet efter några år – förutom att det också är roligt att vara egenföretagare.