Utsikterna att få jobb som CAD-konstruktör ser ljusa ut. Går man en utbildning via Yrkeshögskolan är möjligheten till anställning stor eftersom utbildningen är utvecklad i samarbete med företag. Utbildningen ges då företagen i respektive yrkeshögskolas region flaggar för ett större kommande behov av CAD-konstruktörer. Kvinnor som utbildar sig till CAD-konstruktörer är speciellt eftertraktade. I början av juli 2015 var det 53 lediga jobb inom området CAD/CAM, enligt tidskriften NyTeknik.

 

Vem passar till jobbet?
Kort sagt den som är intresserad av produktutveckling inom teknik- och tillverkningsområdet.

 

Läs på distans
Yrkeshögskolan i Bollnäs erbjuder hugade studenter utbildning till CAD-konstruktör, dels på distans och dels på halvfart. På så sätt kan man studera vid sidan av ordinarie anställning. Man behöver är inte heller bunden till plats. Man kan studera i hemmets lugna vrå och på olika lärocentra som finns över landet.

 

På högskolor
På Högskolan i Dalarna ges utbildningen ”Bygg CAD – konstruktion”. Under den här utbildningen fokuserar man på grunderna i tvådimensionell konstruktion och design. Studenterna får lära sig de vanligaste ritverktygen, måttsättning och framställa ritningar och utskrifter av desamma. De får lära sig grunderna för CAD-ritningar och arbetar med lager, färger, koordinatsystem, skalor och filhantering. Studenterna  tillägnar sig kunskap genom både teoretisks studier och praktiska övningar. Examination sker genom att de ska inlämna en uppgift i form av en komplex konstruktion, vilken åskådliggjorts med hjälp av ett CAD-system. Vid högskolan i Halmstad kan man läsa ett program om 120 poäng till CAD-konstruktör.

 

Baskunskaper
En förutsättning för att man ska kunna klara av utbildningen är att man har datorvana.

Sedan förutsätt man ha grundläggande kunskaper i maskinteknik genom att ha genomgått kurser i matematik, mekanik, hållfasthetslära, pneumatik, materiallära samt produktutveckling bland andra. Sedan säger det sig självt att de förvärvade kunskaperna ska kunna överföras till de nya specialistkunskaperna i CAD av dig.