CAD står för Computer-Aided Design, vilket ibland (även om det är ovanligt) också kallas för CADD, Computer-Assisted Drafting and Design. Begreppet omfattar alla sätt på vilka man använder datorsystem som hjälp när man skapar, ändrar, analyserar eller optimerar en design. Anledningarna till att man använder CAD kan vara många – det kan vara att öka sin produktivitet som designer, att förbättra kvaliteten på en design eller att skapa en databas för att kunna massproducera en produkt.800px-Schneckengetriebe

CAD-tekniken började användas på 1970-talet, och användes då framförallt i syfte att försöka efterlikna de ritningar och andra designer som tidigare skapades för hand. CAD stod från början för Computer-Aided Drafting, vilket ger en ledtråd till att det var en mycket mer ensidig teknik när den först började användas. Under 1980- och 1990-talen utvecklades dock denna teknik enormt, vilket ledde till att man numera kan skapa snabba 3D-visualiseringar av en ritning. Andra fördelar som CAD har tillfört designprocessen är möjligheten att enkelt och snabbt göra förändringar, att återanvända redan skapade designelement (och därmed spara tid), att skapa en verklighetstrogen simulering av resultatet utan att skapa fysiska prototyper och möjligheten att kunna integrera ritningar med till exempel ett databasprogram. Om man vill utvärdera sin design utifrån en uppsättning regler eller lagar kan man också enkelt göra det med CAD-tekniken.

CAD används inom en rad olika industrier och områden. Som några exempel kan nämnas att tekniken används inom bilindustrin, inom varvsindustrin, och inom rymdforskningen för att bygga raketer. Den är också ett ovärderligt hjälpmedel för arkitekter och andra inom byggindustrin, liksom för de som skapar proteser. Dessutom används tekniken för dataanimering i animerade filmer och specialeffekter i vanliga filmer. Om ditt företag använder CAD på något sätt i er verksamhet, är era datorer uppenbarligen ett viktigt arbetsredskap. Det är då viktigt att slippa datorproblem som hindrar er verksamhet, vilket man kan åstadkomma genom att ha effektiva IT-lösningar. För det kan ni kontakta Internetvikings.com.

Computer-Aided Design ger också möjlighet att spara tid och pengar i andra delar av tillverkningsprocessen i en produkt, till exempel genom att man kan använda CAM, Computer-Aided Manufacturing. Med tanke på den ekonomiska vinst som finns att tjäna på CAD kommer tekniken med största sannolikhet att fortsätta utvecklas i framtiden.